Tallinna Linnavalitsus 13.04.2005 määrus number 38.
Tallinna Linnavalitsuse määruse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna jäätmehoolduse koordineerimise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine Tlv m 64 21.06.2004 21.06.2004