Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teede ja tänavate sulgemismaksust vabastamine ja liikluskorraldus profijalgrattrite grupisõidu võistluse "E.O.S. Tallinn Grand Prix 2005" ajal
Tallinna Linnavalitsus 06.04.2005 korraldus number 634
Redaktsiooni kehtivus:06.04.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. aprill 2005 nr 634-k

 

 

Teede ja tänavate sulgemismaksust vabastamine ja liikluskorraldus profijalgratturite grupisõidu võistluse “E.O.S. Tallinn Grand Prix 2005“ ajal

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, Teeseaduse § 33 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 punkti 7.3.4 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühing Pro Jalgratturite Klubi 20. märtsi 2005 taotlusest profijalgratturite grupisõidu võistluste “E.O.S. Tallinn Grand Prix 2005“ läbiviimiseks 28. mail 2005:

 

 

1. Lubada sulgeda liikluseks 28. mail 2005 kella 09.00-st kuni 18.00-ni järgmised Tallinna teed ja tänavad:

1.1 Ehitajate tee Keskuse tänavast Pärnu maanteeni;

1.2 Sõpruse puiestee Sütiste teest kuni Ehitajate teeni (v.a ühistransport);

1.3 Akadeemia tee Ed.Vilde teest kuni Ehitajate teeni (v.a ühistransport);

1.4 Pärnu maantee Ehitajate teest kuni Vääna tänavani (v.a ühistransport);

1.5 Vääna tänav Pärnu maanteest kuni Tähetorni tänavani;

1.6 Tähetorni tänav Vääna tänavast kuni Kadaka puiesteeni;

1.7 Kadaka puiestee Mäealuse tänavast kuni Õitse tänavani;

1.8 Tammiku tänav Kadaka puiesteest kuni Laane tänavani;

1.9 Laane tänav Hommiku tänavast kuni Lauliku tänavani;

1.10 Lauliku tänav Laane tänavast kuni Õitse tänavani;

1.11 Õitse tänav Lauliku tänavast kuni Päikese puiesteeni;

1.12 Päikese puiestee Õitse tänavast kuni Suvila tänavani;

1.13 Suvila tänav Päikese puiesteest kuni Kalda tänavani;

1.14 Kalda tänav Suvila tänavast kuni Kadaka puiesteeni;

1.15 Mäepealse tänav Kadaka puiesteest kuni Raja tänavani;

1.16 Raja tänav Mäepealse tänavast kuni Akadeemia teeni.

2. Vabastada tänava sulgeja Mittetulundusühing Pro Jalgratturite Klubi punktis 1 nimetatud  tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemismaksust.

3. Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsil 28. mail 2005 kella 09.00-st kuni kella 18.00-ni:

3.1 suunata autobussiliini nr 10 autobussid mõlemal suunal ümbersõidule marsruudil Sõpruse puiestee, J.Sütiste tee, Tervise tänav, Rahumäe tee, Raudtee tänav ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused ümbersõidule jäävates autobussipeatustes väljaarvatud Pärnu maanteel linnast väljuval suunal paiknevates Võsu ja Hiiu jaam peatustes;

3.1.1 teha Pärnu maanteel linnast väljuval suunal paiknev Nõmme peatus enne Ehitajate  tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses;

3.1.2 teha täiendav peatus Pärnu maanteel kohe peale Vääna tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses;

3.2 suunata autobussiliinide nr 23 ja nr 23A autobussid mõlemal suunal ümbersõidule marsruudil Akadeemia tee, Sõpruse puiestee, J.Sütiste tee, Tervise tänav ja Rahumäe tee, tehes täiendavad peatused ümbersõidule jäävates autobussipeatustes, väljaarvatud Akadeemia teel paiknevas kesklinna suunalises Keemia peatuses;

3.3 suunata autobussiliinide nr 27, nr 33 ja nr 36 autobussid mõlemal suunal ümbersõidule marsruudil Ehitajate tee, Keskuse tänav, J.Sütiste tee, Tervise tänav, Rahumäe tee, Raudtee tänav ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused ümbersõidule jäävates autobussipeatustes;

3.3.1 liinide nr 27 ja nr 33 autobussidele teha Pärnu maanteel linnast väljuval suunal paiknev Nõmme peatus enne Ehitajate tee ristmikku paiknevas ajutises peatuse;

3.3.2 liinide nr 27 ja nr 33 autobussidel mitte peatuda Pärnu maanteel paiknevates linnast väljuva suuna Võsu ja Hiiu jaama peatustes;

3.3.3 liini nr 27 autobussidel teha täiendav peatus Pärnu maanteel linnast väljuval suunal kohe peale Vääna tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses;

3.4 ärajäävatesse peatustesse paigaldada vastavasisuline info.

4. Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsil liini nr 3 trollibussidel 28. mail 2005 kella 09.00-st kuni kella 18.00-ni:

4.1 jätta ära Akadeemia teel paiknev kesklinna suunaline Keemia peatus;

4.2 teha kesklinna suunal täiendav peatus Akadeemia teel Raja autobussipeatuses;

4.3 ärajäävasse Keemia peatusse paigaldada vastavasisuline info.

5. MRP Linna Liinid Aktsiaseltsil 28. mail 2005 kella 09.00-st kuni kella 18.00-ni:

5.1 suunata liini nr 20 autobussid ümbersõidule marsruudil E.Vilde tee, Akadeemia tee, Sõpruse puiestee, J.Sütiste tee, Tervise tänav, Rahumäe tee, Raudtee tänav, Pärnu maantee, tehes tagasipöörde kesklinna suunal Rohula tänava – Kadaka puiestee – Pärnu maantee ristmikul ja peatused ümbersõidu marsruudile jäävates autobussipeatustes;

5.2 suunata liini nr 20A autobussid ümbersõidule marsruudil E.Vilde tee, Akadeemia tee, Sõpruse puiestee, J.Sütiste tee, Tervise tänav, Rahumäe tee, Raudtee tänav, Pärnu maantee, Rohula tänav, Pilliroo tänav, Möldre tee, Sae tänav ja Veskitammi tänav, tehes täiendavad peatused ümbersõidule jäävates autobussipeatustes.

5.3 liinide nr 20 ja nr 20A autobussidel:

5.3.1 teha Pärnu maanteel linnast väljuval suunal paiknev Nõmme peatus enne Ehitajate tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses;

5.3.2 mitte peatuda Pärnu maanteel linnast väljuva suuna Võsu ja Hiiu jaama peatustes;

5.3.3 teha täiendav peatus Pärnu maanteel linnast väljuval suunal kohe peale Vääna tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses;

5.3.4 ümbersõidul mitte peatuda Akadeemia teel paiknevas kesklinna suunalises Keemia peatuses;

5.4 peatusse paigaldada vastavasisuline info.

6. Mittetulundusühingul Pro Jalgratturite klubi tagada:

6.1 transpordiametile ühistranspordiliinide ümbersuunamise kulude hüvitamine summas 6887.06 krooni (summa sisaldab käibemaksu).

6.2 liiklusmärkide ja piirete paigaldamine vastavalt kooskõlastatud skeemile ning nende korrashoid sulgemisperioodi jooksul;

6.3 et ühistranspordiliinide busside liiklusseisakud kesklinna suunal Akadeemia teel peale Raja tänava ristmikku ja Pärnu maanteel Ehitajate tee ja Vääna tänava vahelisel lõigul ei ületaks 2 minutit;

6.4 jalakäijate ohutu läbipääs sulgemispiirkonnast;

 

6.5 reguleerijate abiga juurdepääs sulgemispiirkonda jäävatele kinnistutele ja hoonetele;

6.6 elanikkonna teavitamine meedia  kaudu.

7. Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha korraldus teatavaks punktides 3-6 nimetatud isikutele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär