Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 06.04.2005 korraldus number 630
Redaktsiooni kehtivus:06.04.2005 - 14.02.2007

KEHTETU:

Tlv k 14.02.2007 nr 269

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. aprill 2005 nr 630-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ning tulenevalt vajadusest välja töötada liikluse ja parkimise arengukava:

 

 

1. Moodustada liikluse ja parkimise arengustrateegiate väljatöötamiseks ajutine komisjon järgmises koosseisus:

esimees:    Toivo Promm           Tallinna abilinnapea

liikmed:     Jüri Ratas                 Tallinna abilinnapea

                 Aivar Reivik Tallinna abilinnapea

Eno Saar                  Tallinna Transpordiameti juhataja

Mati Songisepp        Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse direktor

Ain Valdmann          Tallinna Kommunaalameti juhataja

Igor Volkov             Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja – linna peaarhitekt

Urmas Hallika          Tallinna Linnakantselei arendusdirektor

Merike Alep            Tallinna Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja

Kaupo Reede          Tallinna Linnavolikogu liige

Jaak Vihmand          Tallinna Linnavolikogu liige

2. Kutsuda komisjoni töös osalema:

Dago Antov             Osaühing Stratum juhatuse esimees

Aivar Toompere       Põhja Politseiprefektuuri liiklusjärelevalve osakonna ülemkomissar

Tõnis Sulu                Julgestuspolitsei Liiklusjärelevalve talituse ülemkomissar

3. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt teiste asutuste ja ettevõtete esindajaid.

4. Komisjonil esitada liikluse ja parkimise arengustrateegiad 8. juuniks 2005 linnavalitsusele.

5. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär