Tallinna Linnavalitsus 30.03.2005 korraldus number 575.
Linnavara valitseja muutmine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Ajutise komisjoni moodustamine (Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti tegevuse lõpetamiseks) Tlv k 300 16.02.2005
2 Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine Tvk m 43 09.12.2004 13.12.2004
3 Linnavara valitsemise kord Tvk m 56 27.11.1997 01.03.1998
4 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996