Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96625

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Saiakang 3 äriruumi üürilepingu pikendamine (Osaühing Saialill) Tlv k 389 20.03.2019
2 Linnavara valitseja muutmine (Uus tn 19 // Vene tn 28 kinnisasi) ja vara tasuta kasutusse andmine Tlv k 388 20.03.2019
3 Katastriüksuste sihtotstarvete korrastamine Kesklinnas Tlv k 387 20.03.2019
4 Tooma tn 8 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 386 20.03.2019
5 Päevalille tn 6 // 8 ja Päevalille tn 8b katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas Tlv k 385 20.03.2019
6 Paneeli tn 9 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 384 20.03.2019
7 Kohila tn 1 // Pärnu mnt 137 // Saku tn 2 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 383 20.03.2019
8 Kaluri tn 2b katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Põhja-Tallinnas Tlv k 382 20.03.2019
9 Aia tn 10a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas Tlv k 381 20.03.2019
10 Tänavanime määramine Haabersti linnaosas Tlv k 380 20.03.2019
11 Linnamaale valitseja määramine Tlv k 379 20.03.2019
12 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 378 20.03.2019
13 Tallinna linna omandis olevat Paldiski mnt 135a kinnisasja Tallinna linna kasuks koormava hoonestusõiguse kinnistusraamatust kustutamine, Paldiski mnt 135a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Mittetulundusühingu Tallinna Automuuseum kasuks Tlv k 377 20.03.2019
14 Tallinna linna omandis oleva Johann Voldemar Jannseni tänav T3 kinnisasja jagamine ja kinnisasja valitseja muutmine Tlv k 376 20.03.2019
15 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pallasti tn 42 kinnisasja koormava Pallasti tn 42-8 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 375 20.03.2019
16 Pärnu mnt 441 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine, Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja kinnisasjale ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 374 20.03.2019
17 Suur-Paala tn 23 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 373 20.03.2019
18 Suur-Sõjamäe tn 13a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 372 20.03.2019
19 Paldiski mnt 223a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 371 20.03.2019
20 Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine Tlv k 370 13.03.2019