Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95789

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Keskraamatukogu eelarveliste vahendite kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll 2016-2017 Tvk o 148 18.10.2018
2 Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetamiseks eraldatavate vahendite jaotamise seaduslikkuse kontroll 2016-2017 Tvk o 147 18.10.2018
3 Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis "Koduteenuse kvaliteedihüpe", nõustumine omafinantseerimisega Tvk o 141 18.10.2018
4 Peterburi tee 1, 1a ja Tartu mnt 87e kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1497 17.10.2018
5 Kiviranna tee 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas Tlv k 1496 17.10.2018
6 Mäealuse tn 5a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Mustamäe linnaosas Tlv k 1495 17.10.2018
7 Silgu tn 31a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas Tlv k 1494 17.10.2018
8 Katastriüksuste aadresside korrastamine ja hoonetele unikaalaadresside määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1493 17.10.2018
9 Videviku tn 15 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas Tlv k 1492 17.10.2018
10 Valge tänava katastriüksuste aadresside muutmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1491 17.10.2018
11 Kadaka tee 78d katastriüksuse sihtotstarbe määramine Mustamäe linnaosas Tlv k 1490 17.10.2018
12 Tänavanime määramine ja leviala muutmine Nõmme linnaosas Tlv k 1489 17.10.2018
13 Tänavanime määramine ja leviala muutmine Mustamäe linnaosas Tlv k 1488 17.10.2018
14 Linnamaale valitseja määramine Tlv k 1487 17.10.2018
15 Nõusoleku andmine Pikaliiva tänav T24, Sõõru tänav T2 ja Sõõru tänav T3 kinnisasjade koormamiseks isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks Tlv k 1486 17.10.2018
16 Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine Tallinn, E. Vilde tee 60 korteriühistule Tlv k 1485 17.10.2018
17 Tallinna linna omandis olevale Retke tee 6a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinn, Retke tee 6 korteriühistu, Retke tee 8 korteriühistu, Retke tee 10 korteriühistu, Retke tee 12 korteriühistu ja Retke tee 14 korteriühistu kasuks Tlv k 1484 17.10.2018
18 Tallinna linna omandis oleva Vabaõhukooli tee T2 kinnisasja ning Vabaõhukooli tee 64 kinnisasja piiride ja pindalade muutmine Tlv k 1483 17.10.2018
19 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 1482 17.10.2018
20 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1481 17.10.2018