Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94231

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linna eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 58 17.01.2018
2 Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduste esitamine (Mihkel Tuisu, Tatjana Perepjolkina ja Urmo Lillepi pärimisasjad) Tlv k 57 17.01.2018
3 Tallinna linna omandis oleva Siili tänava kinnisasja osa üürile andmine (osaühing VANALINNA EHITUS), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Lauri Laatsile Tlv k 56 17.01.2018
4 Priimula tn 1 kinnisasja 1/2 mõttelise osa müük Tlv k 55 17.01.2018
5 Müürivahe tn 19 // Sauna tn 6-6 korteriomandi müük Tlv k 54 17.01.2018
6 Tartu mnt 102 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas Tlv k 53 17.01.2018
7 Tähesaju tee 2, Tähesaju tee 4 ja Tähesaju tee 6 katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 52 17.01.2018
8 Kopli tn 70 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Põhja-Tallinnas Tlv k 51 17.01.2018
9 Tänavanimede määramine Kristiine linnaosas Tlv k 50 17.01.2018
10 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks ja isikliku kasutusõiguse lõpetamine Tlv k 49 17.01.2018
11 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 48 17.01.2018
12 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaseltsi Telset kasuks Tlv k 47 17.01.2018
13 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Adven Eesti ASi kasuks Tlv k 46 17.01.2018
14 Rahumäe tee 5 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 45 17.01.2018
15 Pae tn 15d ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 44 17.01.2018
16 Kummeli tee 37 kinnisasjaga piirneva Kummeli tee 37a maa määramine erastamiseks Tlv k 43 17.01.2018
17 Siseministeeriumi ja Tallinna linna vaheliste riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingute projektide heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Sepale (toetus rahvastikuregistri andmete töötlemiseks ja toetus registripõhiseks rahvaloenduseks) Tlv k 42 10.01.2018
18 Musumägi // Virumägi katastriüksuse aadressi muutmine Kesklinnas Tlv k 41 10.01.2018
19 Mustamäe Linnaosa Valitsuse 21. septembri 2017 otsuse nr 4-12/461-5 osalise tühistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 40 10.01.2018
20 Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Tehnikakõrgkooli vahelise koostöölepingu projekti heakiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale Tlv k 39 10.01.2018