Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99161

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Haridusameti tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll põhi-ja gümnaasiumiõppes vastuvõtu korraldamisel ja klasside komplekteerimisel ning haridusinvesteeringute otsustamisel 2016-2018 Tvk o 86 17.09.2020
2 Meeruse sadamaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Põhja-Tallinnas Tvk o 85 17.09.2020
3 Tallinna parkimiskohtade arvu normid Tvk o 84 17.09.2020
4 Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 83 17.09.2020
5 Osalemine Horizon2020 programmi välisprojektis "UserCentriCities - Kasutajakeskne teenusedisain linnades", nõustumine sildfinantseerimisega ja volituse andmine linna finantsdirektorile Tvk o 82 17.09.2020
6 Osalemine Loov Euroopa programmi välisprojektis "Vahendades vähemusi - Agents of change: Mediating Minorities" ning volituse andmine Tallinna Linnamuuseumi direktorile Tvk o 81 17.09.2020
7 Tallinna Haridusameti hallatava asutuse Tallinna Lasteaia Naksitrallid asutamine Tvk o 80 17.09.2020
8 24.02.2019 toimunud vabaõhupidu "Aja mustrid" rahaliste vahendite kasutamise kontroll Tvk o 79 17.09.2020
9 Tallinna linna asutuste ümberkorraldamine Tvk o 78 17.09.2020
10 Õiguskomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 77 17.09.2020
11 Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 76 17.09.2020
12 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 75 17.09.2020
13 Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil kohapeal tarbimiseks Tvk m 14 17.09.2020 01.09.2021 RT IV, 29.09.2020, 8
14 Raha eraldamine reservfondist MTÜ-le Let's Do It World maailmakoristuspäeva korraldamiseks Tlv k 1008 16.09.2020
15 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Akadeemia tee 48-31) Tlv k 1007 16.09.2020
16 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Mittetulundusühing Must Käsi) Tlv k 1006 16.09.2020
17 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 48 korterid 61 ja 83) Tlv k 1005 16.09.2020
18 Leegi tn 8 ja 10a katastriüksuste piiride muutmisel sihtotstarvete määramine Nõmme linnaosas Tlv k 1004 16.09.2020
19 Lai tn 22 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Kesklinnas Tlv k 1003 16.09.2020
20 Rajametsa tn 23 ja 23a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Nõmme linnaosas Tlv k 1002 16.09.2020