Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96108

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Halduslepingu lõpetamine Tvk o 181 13.12.2018
2 Rahvusvahelise purjeõppelaevade regati The Tall Ships Races 2021. a Tallinnas korraldamiseks Tallinna linna ja Tall Ships Races International Limited vahel sõlmitava võõrustava sadama lepingu heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale Tvk o 178 13.12.2018
3 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Energate OÜ kasuks Tlv k 1782 12.12.2018
4 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1781 12.12.2018
5 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1780 12.12.2018
6 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 1779 12.12.2018
7 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Mirta tn 31 kinnisasja koormava Mirta tn 31-3 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1778 12.12.2018
8 Väike-Paala tn 3a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1777 12.12.2018
9 Vesivärava tn 21a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1776 12.12.2018
10 Punane tn 31b ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1775 12.12.2018
11 Jaan Poska tn 16a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1774 12.12.2018
12 Hämariku tn 1a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1773 12.12.2018
13 Nikolai von Glehni tn 1 ehitise teeninda- miseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1772 12.12.2018
14 Rõika tn 36 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1771 12.12.2018
15 Kantsi tn 5 kinnisasjaga liidetavatele maaüksustele aadresside, sihtotstarvete ja maksustamishindade määramine Tlv k 1770 12.12.2018
16 Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2019. aastal Tlv m 41 12.12.2018 01.01.2019
17 Tallinna Raemedali andmine Tlv k 1769 05.12.2018
18 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Vadim Belobrovtsevile (eesti keele õppe toetamine Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Lasnamäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis) Tlv k 1768 05.12.2018
19 Tallinna Keskkonnaameti väljastatud hoolduslõikusloa nr 31249 peale esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 1767 05.12.2018
20 Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine Tlv k 1766 05.12.2018