Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95193

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Nõmme Noortemaja nimetuse muutmine Tvk o 90 14.06.2018
2 Parkimistasu maksusoodustuse andmine 2018. aastaks Tlv k 939 13.06.2018
3 Linna infotehnoloogia direktori ametisse nimetamine Tlv k 938 13.06.2018
4 Reklaamimaksu soodustuse andmine (JCDecaux Eesti OÜ) Tlv k 937 13.06.2018
5 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 936 13.06.2018
6 Linnavara mahakandmine Tlv k 935 13.06.2018
7 Volituste andmine Tallinna Transpordiametile riigihanke "Parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ja viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule" korraldamiseks Tlv k 934 13.06.2018
8 Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus üldkoosolekul Tlv k 933 13.06.2018
9 Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Vladislav ˇarovi ja Aleksandr Antonovi ning nende treeneri Oleg Kimi tunnustamiseks ja toetamiseks Tlv k 932 13.06.2018
10 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 lisa 1 p 10 "Elukohajärgse kooli määramine "kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 931 13.06.2018
11 Ümera tn 46 äriruumi üürilepingu pikendamine (MTÜ VORTEX EESTI SPORDIKESKUS) Tlv k 930 13.06.2018
12 E. Vilde tee 54 äriruumi üürilepingu pikendamine (LENDLIIS OÜ) Tlv k 929 13.06.2018
13 Mustamäe tee 59 äriruumi üürilepingu pikendamine (OÜ Taldrik) Tlv k 928 13.06.2018
14 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 927 13.06.2018
15 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Uus-Maleva tn 6 korterid 30 ja 70 tuba 10) Tlv k 926 13.06.2018
16 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Hooldekodu tee 23a korterid 1, 35 ja 47) Tlv k 925 13.06.2018
17 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Energia tn 13-22 ja Sõpruse pst 5 korterid 39, 75, 106, 147) Tlv k 924 13.06.2018
18 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Akadeemia tee 32-47) Tlv k 923 13.06.2018
19 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Karjamaa tn 9 korterid 129, 212 ja 307) ja eluruumide üldpindade muutmine Tlv k 922 13.06.2018
20 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1-5, Raadiku tn 8a/1 korterid 73, 101, Raadiku tn 8b/1-111, Raadiku tn 8/2-39, Raadiku tn 8/3 korterid 6, 10, 59) Tlv k 921 13.06.2018