Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95594

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Lapsehoiuteenuse kasutamise ja rahastamise korra rakendamise kontroll Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis 2016-2017 Tvk o 133 20.09.2018
2 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja tema hallatava asutuse Tondiraba Spordikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll perioodil 01.06.2016-31.12.2017 Tvk o 132 20.09.2018
3 Tallinna Haridusameti haldusalas olevate koolide renoveerimiseks sõlmitud lepingute kontroll 2016-2017 Tvk o 130 20.09.2018
4 Osalemine CoastNet LIFE välisprojektis "Rannikuelupaikade taastamine", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tvk o 129 20.09.2018
5 Õle tn 45 ja Trummi tn 23e maade maksustamishinna määramine Tlv k 1309 19.09.2018
6 Valge tn 10c kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1308 19.09.2018
7 Tanuma tn 67 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1307 19.09.2018
8 Mäe tn 1a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1306 19.09.2018
9 Kraavi tn 83 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1305 19.09.2018
10 Kopliranna tn 23b kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1304 19.09.2018
11 Betooni tn 34 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1303 19.09.2018
12 Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlase Matz Topkini ja tema treeneri Õnne Pollisinski tunnustamiseks ja toetamiseks Tlv k 1302 12.09.2018
13 Vilisuu tn 7 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Lootus Sinuga) Tlv k 1301 12.09.2018
14 Linnavara valitseja muutmine (Nõmme-Kase tn 12d) Tlv k 1300 12.09.2018
15 Raha eraldamine linnavalitsuse reservfondist Tallinna Transpordiametile Tlv k 1299 12.09.2018
16 Tasuta sõiduõiguse andmine Tlv k 1298 12.09.2018
17 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Mittetulundusühing Must Käsi) Tlv k 1297 12.09.2018
18 Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine Tlv k 1296 12.09.2018
19 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1295 12.09.2018
20 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1294 12.09.2018