Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96240

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Toomas Sepale Tlv k 43 09.01.2019
2 Reklaamimaksu soodustuse andmine (OSAÜHING BEST IDEA) Tlv k 42 09.01.2019
3 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Mittetulundusühing Tallinna Hipodroom) Tlv k 41 09.01.2019
4 Siseministeeriumi ja Tallinna linna vaheliste riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingute projektide heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Sepale (toetus rahvastikuregistri andmete töötlemiseks ja toetus registripõhiseks rahvaloenduseks) Tlv k 40 09.01.2019
5 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Lõime tn 19 korterid 205, 207, 307 ja 311) Tlv k 39 09.01.2019
6 Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Paasiku tn 7-71, Paasiku tn 7-81 ja Paasiku tn 7-84) Tlv k 38 09.01.2019
7 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1-194, Raadiku tn 8a/1 korterid 78, 126, Raadiku tn 8b/1-100, Raadiku tn 8/3 korterid 81, 83 ja Raadiku tn 8a/3-104) Tlv k 37 09.01.2019
8 Eluruumi üürile andmine (Meeliku tn 24/5-340) Tlv k 35 09.01.2019
9 Munitsipaaleluruumi üürile andmine (Hooldekodu tee 23a-38) Tlv k 34 09.01.2019
10 Uuslinna tn 3a Õpetajate Kodus asuva eluruumi üürile andmine (Uuslinna tn 3a-67) Tlv k 33 09.01.2019
11 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Kopli tn 93) Tlv k 32 09.01.2019
12 Vene tn 12 äriruumi üürile andmine (Reti Saks) Tlv k 31 09.01.2019
13 Tallinna linna omandis oleva Pärnu maantee T3 kinnisasja osa üürile andmine (Riigi Kinnisvara Aktsiaselts), üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vladimir Svetile Tlv k 30 09.01.2019
14 Nõmme tee 19 äriruumi üürilepingu pikendamine (Telia Eesti AS) Tlv k 29 09.01.2019
15 Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine Tlv k 28 09.01.2019
16 Suitsu tn 28 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tlv k 27 09.01.2019
17 Juhkentali tn 11c kinnistu ja Juhkentali tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tlv k 26 09.01.2019
18 Suvila tn 13 ja Suvila tn 13a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Nõmme linnaosas Tlv k 25 09.01.2019
19 Pirita tee 120 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Pirita linnaosas Tlv k 24 09.01.2019
20 Mooni tn 41 ja Mooni tn 41b katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Kristiine linnaosas Tlv k 23 09.01.2019