Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96077

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tööandja eluruumide üürilepingute pikendamine (J. Sütiste tee 43 korterid 74A ja 75A) Tlv k 1755 05.12.2018
2 Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Sinitiiva tn 2) Tlv k 1754 05.12.2018
3 Pärnu mnt 288b jaamahoone üürile andmine (Nõmme Vaba Aja Keskus) Tlv k 1753 05.12.2018
4 Kalevi tn 17 // Linda tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas Tlv k 1752 05.12.2018
5 Estonia pst, Kaubamaja tn, Rävala pst ja Teatri väljaku vahelise kvartali detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas Tlv k 1751 05.12.2018
6 Nõmme, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosades asuvate katastriüksuste sihtotstarvete korrastamine Tlv k 1750 05.12.2018
7 Katastriüksuste aadresside korrastamine Tlv k 1749 05.12.2018
8 Seebi tn 24a ja Sõjakooli tn 6 katastriüksuse aadressi muutmine Kristiine linnaosas Tlv k 1748 05.12.2018
9 Nelgi tn 30a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Nõmme linnaosas Tlv k 1747 05.12.2018
10 Mänsaku tn 5 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas Tlv k 1746 05.12.2018
11 Lüli tn 2 ja Lüli tn 4 ning Mõigu tn 5 ja Mõigu tn 5a katastriüksuste liitmisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 1745 05.12.2018
12 Lastekodu tn 43 // 45 // Masina tn 11 // Tartu mnt 76 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas Tlv k 1744 05.12.2018
13 Kotermaa tn 11 ja Kotermaa tn 13 katastriüksuste sihtotstarbe muutmine Haabersti linnaosas Tlv k 1743 05.12.2018
14 Arvamuse andmine Rahu tee T23, Rahu tee T24 ja Sinimäe tn 3a maade riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksustele sihtotstarvete ja aadresside määramine Tlv k 1742 05.12.2018
15 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Esmar Gaas OÜ kasuks Tlv k 1741 05.12.2018
16 Vesipapi tn 7 kinnistu Tallinna linnale tasuta omandamine ning Meriski tänav kinnisasjale ja kinnisasjale kinnistusregistriosa nr 12756750 Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnisasjale ja isiklikule kasutusõigusele valitsejate määramine Tlv k 1740 05.12.2018
17 Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsusega nr 486 kehtestatud Vabaõhumuuseumi tee 26b, Lesta tee 6, Nooda tee 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Vabaõhumuuseumi tee 26b, Nooda tee 5, Lesta tn 6 ja Lesta tn 6a kinnistute osas Tvk o 177 29.11.2018
18 Tallinna Linnavalitsuse 19. märtsi 2008 korraldusega nr 477-k kehtestatud Kalda tn 12 ja 14 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tvk o 176 29.11.2018
19 Tallinna Linnavalitsuse 27. oktoobri 2004 korraldusega nr 2121-k kehtestatud Hobujaama tn 9, 11, 13, 15, 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Roseni tn 8 kinnistu osas Tvk o 175 29.11.2018
20 Tallinna Linnavalitsuse 29. novembri 2006 korraldusega nr 2399-k kehtestatud Mõtuse tn 10a kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Vuti tn 19 kinnistu osas Tvk o 174 29.11.2018