Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94775

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Välireklaami ja teabe paigaldamise kord Tvk m 9 19.04.2018 01.01.2019
2 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ja nõusoleku andmine kinnisasja koormavale hoonestusõigusele isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 560 18.04.2018
3 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ja nõusoleku andmine kinnisasja koormavale hoonestusõigusele isikliku kasutusõiguse seadmiseks AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 559 18.04.2018
4 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Gaasienergia ASi kasuks Tlv k 558 18.04.2018
5 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 557 18.04.2018
6 Kiikri tn 1, Kiikri tänav ja Tuukri tn 25 kinnisasjadest moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine, Kiikri tn 1 ja Tuukri tn 25 kinnisasjadest moodustatavale kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnisasjadele ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 556 18.04.2018
7 Tuukri tänav T9 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 555 18.04.2018
8 Västriku tn 12a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 554 18.04.2018
9 Oblika tee 52a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 553 18.04.2018
10 Oblika tee 8 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe, pindala ja maksustamishinna määramine Tlv k 552 18.04.2018
11 Käo tn 15b kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 551 18.04.2018
12 Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse juhataja ametist vabastamine ja uue juhataja ametisse nimetamine Tlv k 550 18.04.2018
13 Linna infotehnoloogia direktori teenistusest vabastamine Tlv k 549 11.04.2018
14 Skoone bastioni ala arendamise ajutise komisjoni moodustamine Tlv k 548 11.04.2018
15 Raha eraldamine Tallinna Linnaarhiivile raamatu "Tallinna varauusaegsed raamatuköited" väljaandmise kulude katmiseks Tlv k 547 11.04.2018
16 Päästeameti ja Tallinna linna vahel riigieelarveliste toetuste kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tõnis Mölderile Tlv k 546 11.04.2018
17 Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni koosseisu muutmine Tlv k 545 11.04.2018
18 Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 5. veebruari 2018 otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 544 11.04.2018
19 Sihtasutuse Tallinna Televisioon ühiskondliku nõukoja koosseisu kinnitamine Tlv k 543 11.04.2018
20 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 542 11.04.2018