Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95808

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Keskraamatukogu eelarveliste vahendite kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll 2016-2017 Tvk o 148 18.10.2018
2 Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetamiseks eraldatavate vahendite jaotamise seaduslikkuse kontroll 2016-2017 Tvk o 147 18.10.2018
3 Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis "Koduteenuse kvaliteedihüpe", nõustumine omafinantseerimisega Tvk o 141 18.10.2018
4 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 19. juuli 2018 ehitusloa nr 1812271/17172 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine (Kummeli 47) Tlv k 1516 17.10.2018
5 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Pärnu mnt 386) Tlv k 1515 17.10.2018
6 AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS auditeerija nimetamine Tlv k 1514 17.10.2018
7 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Clear Channel Estonia OÜ) Tlv k 1513 17.10.2018
8 Reklaamimaksu soodustuse andmine (JCDecaux Eesti OÜ) Tlv k 1512 17.10.2018
9 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine aadressil Muhu tn 9-42 Tlv k 1511 17.10.2018
10 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Katleri tn 6-35, Kivila tn 3a korterid 23, 50 ja 63, Muhu tn 9 korterid 12, 74 ja 83 ning Paasiku tn 7 korterid 27 ja 53) Tlv k 1510 17.10.2018
11 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Katleri tn 6 korterid 53 ja 74, Kivila tn 3a korterid 5, 35, 48, 55 ja 66, Muhu tn 9-17 ning Paasiku tn 7 korterid 10 ja 11) Tlv k 1509 17.10.2018
12 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 32-60 ja Energia tn 13-36) Tlv k 1508 17.10.2018
13 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Tööstuse tn 6-1, Tööstuse tn 95-42, Puhangu tn 8-47, Puhangu tn 8-115, Puhangu tn 10-156/158, Sõle tn 18-30/31, Kopli tn 100b-84, Kopli tn 100b-88, Soo tn 3a-23, Vabriku tn 37-8, Õle tn 24-3 ja Linda tn 8-11) Tlv k 1507 17.10.2018
14 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1-56, Raadiku tn 8a/1 korterid 62, 130, Raadiku tn 8b/1-59, Raadiku tn 8b/2 korterid 75, 126, Raadiku tn 8/3-7, Raadiku tn 8b/3 korterid 27, 28, 52, 92) Tlv k 1506 17.10.2018
15 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Mustamäe tee 120-21) Tlv k 1505 17.10.2018
16 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1 korterid 85, 131, 133, 134, 138, 139, 140, 147, 149, 150, 151, 155, 161, 165, 166, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 191, 192, 198, 200, Meeliku tn 22/4-273, Meeliku tn 24/4 korterid 145, 186, 189 ja Meeliku tn 24/5-327) Tlv k 1504 17.10.2018
17 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1 korterid 35, 48, 54, 63, 71 ja 121, Meeliku tn 22/3-252, Meeliku tn 22/4-296, Meeliku tn 24/1-7, Meeliku tn 24/4 korterid 128, 156, 246, 302, 316, Meeliku tn 24/5-334) Tlv k 1503 17.10.2018
18 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Erika tn 13-31, Erika tn 13a korterid 1, 16, 17, 18, 21, 22, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 50, 57, 59, 60 ja 62) Tlv k 1502 17.10.2018
19 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 34-48, Alvari tn 37-4, Karjamaa tn 9-211, Maleva tn 2a-22 ja Loometsa tn 6-17) Tlv k 1501 17.10.2018
20 Eluruumi üürile andmine (Raadiku tn 8b/1-75) Tlv k 1500 17.10.2018