Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 97112

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine Tvk o 113 13.06.2019
2 Paekaare tn 40-150 korteriomandi otsustuskorras müük Tvk o 112 13.06.2019
3 Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 korraldusega nr 1726-k kehtestatud Kloostrimetsa tee 26 ja 26a kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 111 13.06.2019
4 Sõle tn 50a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas Tvk o 110 13.06.2019
5 Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas Tvk o 109 13.06.2019
6 Kakumäe jahisadama detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas Tvk o 108 13.06.2019
7 Eesti Vabariigi omandis olevate kinnistute tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ning kinnistutele valitsejate määramine Tvk o 107 13.06.2019
8 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Järveotsa tee 33 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks" Tvk o 106 13.06.2019
9 Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve Tvk m 16 13.06.2019 28.06.2019 RT IV, 25.06.2019, 5
10 Erakooliseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Tvk m 14 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 8
11 Erahuvikooli toetuse andmise kord Tvk m 13 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 7
12 Hüvitise maksmine Tlv k 819 12.06.2019
13 Vana-Mustamäe tn 16 suusahüppetorni osa üürilepingu pikendamine (Elisa Eesti AS) Tlv k 818 12.06.2019
14 Kutseõppeasutuste nõunike kogudesse esindajate nimetamine Tlv k 817 12.06.2019
15 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 816 12.06.2019
16 Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus üldkoosolekul Tlv k 815 12.06.2019
17 Sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamine (Loometsa tn 6-1 ja Maleva tn 2a-2) Tlv k 814 12.06.2019
18 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Katleri tn 6 korterid 30, 62, 84, Kivila tn 3a korterid 21, 26, 52, 75 ja Muhu tn 9 korterid 32, 68, 79, 82 ning Paasiku tn 7 korter 80) Tlv k 813 12.06.2019
19 Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Paagi tn 10 korterid 104, 106 ja 124) Tlv k 812 12.06.2019
20 Paagi tn 10 asustamata sotsiaaleluruumide linnaosade eluasemekomisjonide vahel majutamiseks jaotamine Tlv k 811 12.06.2019