Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96810

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linnaga ühisomandis oleva kinnisasja mõttelisteks osadeks jagamine ning volituse andmine Priit Pärtelpojale (Vladimir Manakovi pärimisasi) Tlv k 547 24.04.2019
2 Paldiski mnt 116a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas Tlv k 546 24.04.2019
3 Kuldnoka tn 3 ja 3a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas Tlv k 545 24.04.2019
4 Sõõru tn 45 ja Sõõru tn 45a katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine ja Sõõru tn 45b katastriüksuse aadressi muutmine Haabersti linnaosas Tlv k 544 24.04.2019
5 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks ja isikliku kasutusõiguse lõpetamine Tlv k 543 24.04.2019
6 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 542 24.04.2019
7 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 541 24.04.2019
8 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 540 24.04.2019
9 Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele aadresside ja sihtotstarvete määramine Tlv k 539 24.04.2019
10 Astangu tn 30c kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 538 24.04.2019
11 Tallinna Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine Tvk o 70 18.04.2019
12 Tallinna Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine Tvk o 69 18.04.2019
13 Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 korraldusega nr 1875-k kehtestatud Narva mnt 156 krundi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 68 18.04.2019
14 Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 215 kehtestatud "Kinnistute Rannamõisa tee 16 ning Vana-Rannamõisa tee 19 ja 21 detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 67 18.04.2019
15 Tallinna Linnavolikogu 2. oktoobri 1997 otsusega nr 171 kehtestatud Vikerkaare tn 40 ja Rännaku pst 31 vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 66 18.04.2019
16 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 65 18.04.2019
17 Rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine Tvk o 64 18.04.2019
18 Tallinna Linnavolikogu esimehe valimine Tvk o 63 18.04.2019
19 Äriruumide üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jaanus Riibele Tlv k 537 17.04.2019
20 Nõusoleku andmine OÜ-le Novoloto õnnemängu mängukoha tegevuse jätkamiseks aadressil Mustamäe tee 18 Tlv k 536 17.04.2019