|   Tagasi otsingusse

Leht: 1
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Saiakang 3 äriruumi üürilepingu pikendamine (Osaühing Saialill) Tlv k 389 20.03.2019
2 Linnavara valitseja muutmine (Uus tn 19 // Vene tn 28 kinnisasi) ja vara tasuta kasutusse andmine Tlv k 388 20.03.2019
3 Katastriüksuste sihtotstarvete korrastamine Kesklinnas Tlv k 387 20.03.2019
4 Tooma tn 8 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 386 20.03.2019
5 Päevalille tn 6 // 8 ja Päevalille tn 8b katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas Tlv k 385 20.03.2019
6 Paneeli tn 9 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 384 20.03.2019
7 Kohila tn 1 // Pärnu mnt 137 // Saku tn 2 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 383 20.03.2019
8 Kaluri tn 2b katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Põhja-Tallinnas Tlv k 382 20.03.2019
9 Aia tn 10a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas Tlv k 381 20.03.2019
10 Tänavanime määramine Haabersti linnaosas Tlv k 380 20.03.2019
11 Linnamaale valitseja määramine Tlv k 379 20.03.2019
12 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 378 20.03.2019
13 Tallinna linna omandis olevat Paldiski mnt 135a kinnisasja Tallinna linna kasuks koormava hoonestusõiguse kinnistusraamatust kustutamine, Paldiski mnt 135a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Mittetulundusühingu Tallinna Automuuseum kasuks Tlv k 377 20.03.2019
14 Tallinna linna omandis oleva Johann Voldemar Jannseni tänav T3 kinnisasja jagamine ja kinnisasja valitseja muutmine Tlv k 376 20.03.2019
15 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pallasti tn 42 kinnisasja koormava Pallasti tn 42-8 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 375 20.03.2019
16 Pärnu mnt 441 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine, Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja kinnisasjale ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 374 20.03.2019
17 Suur-Paala tn 23 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 373 20.03.2019
18 Suur-Sõjamäe tn 13a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 372 20.03.2019
19 Paldiski mnt 223a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 371 20.03.2019
20 Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine Tlv k 370 13.03.2019