|   Tagasi otsingusse

Leht: 1
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Viru tn 26 asuva Lilleturu äriruumide kasutusse andmine suulisel enampakkumisel Tvk o 174 07.12.2017
2 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Loopealse pst 8 kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks Tvk o 173 07.12.2017
3 Pärnu mnt 3 kinnisasjale kontsessionääri kasuks hoonestusõiguse seadmine, Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine, Uus turg, Pärnu mnt T1 // Valli tänav ja Tammsaare park kinnisasjadele hoonestaja kasuks üleehitamisservituutide seadmine ning kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse korraldamine Tvk o 172 07.12.2017
4 Tallinna Linnavolikogu 11. märtsi 1999 otsusega nr 42 kehtestatud "Kakumäe tee (6a) ja Vana-Rannamõisa tee (10c) vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Vana-Rannamõisa tee 12, Kakumäe tee 2, Kakumäe tee 2a ja Kakumäe tee 4a kinnistute osas Tvk o 171 07.12.2017
5 Tallinna Linnavalitsuse 23. augusti 2006 korraldusega nr 1676-k kehtestatud "Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Lagedi tee 16c kinnistu ja Lagedi tee T2 kinnistu osa osas Tvk o 170 07.12.2017
6 Tallinna Linnavolikogu 28. novembri 2002 otsusega nr 465 kehtestatud "Peterburi tee 34 ja 34a kinnistute detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Tvk o 169 07.12.2017
7 Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2018 Tvk o 168 07.12.2017
8 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja teenistusest vabastamine ja ameti juhataja ülesannete täitmine Tlv k 1915 06.12.2017
9 Linnavara mahakandmine Tlv k 1914 06.12.2017
10 Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamis- ning Tallinna Terakese Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1911 06.12.2017
11 Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamis- ning Tallinna Piiri Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1910 06.12.2017
12 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (toetus eesti keele õppe korraldamiseks koolieelsetes lasteasutustes) Tlv k 1909 06.12.2017
13 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Maleva tn 2a-3) Tlv k 1908 06.12.2017
14 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Katleri tn 6-18, Kivila tn 3a-28 ning Paasiku tn 7 korterid 15 ja 17) Tlv k 1907 06.12.2017
15 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Uus-Maleva tn 6-29) Tlv k 1906 06.12.2017
16 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Randla tn 15-118, Puhangu tn 10-32, Kopli tn 78-18, Uus-Maleva tn 2-30, Tööstuse tn 85-61 ja Kopli tn 100b-183) Tlv k 1905 06.12.2017
17 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8b/1-29 ja Raadiku tn 8/2-71) Tlv k 1904 06.12.2017
18 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8a/3 korterid 12 ja 67) Tlv k 1903 06.12.2017
19 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 9) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1902 06.12.2017
20 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 2) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1901 06.12.2017