|   Tagasi otsingusse

Leht: 1
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Nõmme Noortemaja nimetuse muutmine Tvk o 90 14.06.2018
2 Parkimistasu maksusoodustuse andmine 2018. aastaks Tlv k 939 13.06.2018
3 Linna infotehnoloogia direktori ametisse nimetamine Tlv k 938 13.06.2018
4 Reklaamimaksu soodustuse andmine (JCDecaux Eesti OÜ) Tlv k 937 13.06.2018
5 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 936 13.06.2018
6 Linnavara mahakandmine Tlv k 935 13.06.2018
7 Volituste andmine Tallinna Transpordiametile riigihanke "Parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ja viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule" korraldamiseks Tlv k 934 13.06.2018
8 Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus üldkoosolekul Tlv k 933 13.06.2018
9 Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Vladislav ˇarovi ja Aleksandr Antonovi ning nende treeneri Oleg Kimi tunnustamiseks ja toetamiseks Tlv k 932 13.06.2018
10 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 lisa 1 p 10 "Elukohajärgse kooli määramine "kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 931 13.06.2018
11 Ümera tn 46 äriruumi üürilepingu pikendamine (MTÜ VORTEX EESTI SPORDIKESKUS) Tlv k 930 13.06.2018
12 E. Vilde tee 54 äriruumi üürilepingu pikendamine (LENDLIIS OÜ) Tlv k 929 13.06.2018
13 Mustamäe tee 59 äriruumi üürilepingu pikendamine (OÜ Taldrik) Tlv k 928 13.06.2018
14 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 927 13.06.2018
15 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Uus-Maleva tn 6 korterid 30 ja 70 tuba 10) Tlv k 926 13.06.2018
16 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Hooldekodu tee 23a korterid 1, 35 ja 47) Tlv k 925 13.06.2018
17 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Energia tn 13-22 ja Sõpruse pst 5 korterid 39, 75, 106, 147) Tlv k 924 13.06.2018
18 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Akadeemia tee 32-47) Tlv k 923 13.06.2018
19 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Karjamaa tn 9 korterid 129, 212 ja 307) ja eluruumide üldpindade muutmine Tlv k 922 13.06.2018
20 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1-5, Raadiku tn 8a/1 korterid 73, 101, Raadiku tn 8b/1-111, Raadiku tn 8/2-39, Raadiku tn 8/3 korterid 6, 10, 59) Tlv k 921 13.06.2018