Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96094

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Kantsi tn 5 kinnisasjaga liidetavatele maaüksustele aadresside, sihtotstarvete ja maksustamishindade määramine Tlv k 1770 12.12.2018
2 Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2019. aastal Tlv m 41 12.12.2018 01.01.2019
3 Tallinna Raemedali andmine Tlv k 1769 05.12.2018
4 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Vadim Belobrovtsevile (eesti keele õppe toetamine Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Lasnamäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis) Tlv k 1768 05.12.2018
5 Tallinna Keskkonnaameti väljastatud hoolduslõikusloa nr 31249 peale esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 1767 05.12.2018
6 Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine Tlv k 1766 05.12.2018
7 Sihtasutuse Euroopa Kool nõukogusse esindaja nimetamine Tlv k 1765 05.12.2018
8 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 1764 05.12.2018
9 Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010 korralduse nr 1463-k kehtetuks tunnistamine Tlv k 1763 05.12.2018
10 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 32-81 ja Paagi tn 10-436) Tlv k 1762 05.12.2018
11 Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Pihlaka tn 12-20 ja Pihlaka tn 12-1) Tlv k 1761 05.12.2018
12 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Erika tn 13a-11) Tlv k 1760 05.12.2018
13 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Uus-Maleva tn 6-75) Tlv k 1759 05.12.2018
14 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1 korterid 45, 99, Raadiku tn 8b/1 korterid 138, 155, Raadiku tn 8/3 korterid 23 ja 34) Tlv k 1758 05.12.2018
15 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1 korterid 68, 109, 119, 135, 157, 195, 199, Meeliku tn 22/3 korterid 244, 255, Meeliku tn 24/4 korterid 160, 278, Meeliku tn 24/5-344) Tlv k 1757 05.12.2018
16 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Karjamaa tn 9-105, Erika tn 13a korterid 15, 26, 30, 33, 52, 53, 55, 77, 91 ja 103) Tlv k 1756 05.12.2018
17 Tööandja eluruumide üürilepingute pikendamine (J. Sütiste tee 43 korterid 74A ja 75A) Tlv k 1755 05.12.2018
18 Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Sinitiiva tn 2) Tlv k 1754 05.12.2018
19 Pärnu mnt 288b jaamahoone üürile andmine (Nõmme Vaba Aja Keskus) Tlv k 1753 05.12.2018
20 Kalevi tn 17 // Linda tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas Tlv k 1752 05.12.2018