Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94035

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2018 Tvk o 168 07.12.2017
2 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja teenistusest vabastamine ja ameti juhataja ülesannete täitmine Tlv k 1915 06.12.2017
3 Linnavara mahakandmine Tlv k 1914 06.12.2017
4 Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamis- ning Tallinna Terakese Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1911 06.12.2017
5 Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamis- ning Tallinna Piiri Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1910 06.12.2017
6 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (toetus eesti keele õppe korraldamiseks koolieelsetes lasteasutustes) Tlv k 1909 06.12.2017
7 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Maleva tn 2a-3) Tlv k 1908 06.12.2017
8 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Katleri tn 6-18, Kivila tn 3a-28 ning Paasiku tn 7 korterid 15 ja 17) Tlv k 1907 06.12.2017
9 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Uus-Maleva tn 6-29) Tlv k 1906 06.12.2017
10 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Randla tn 15-118, Puhangu tn 10-32, Kopli tn 78-18, Uus-Maleva tn 2-30, Tööstuse tn 85-61 ja Kopli tn 100b-183) Tlv k 1905 06.12.2017
11 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8b/1-29 ja Raadiku tn 8/2-71) Tlv k 1904 06.12.2017
12 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8a/3 korterid 12 ja 67) Tlv k 1903 06.12.2017
13 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 9) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1902 06.12.2017
14 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 2) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1901 06.12.2017
15 Tallinna linna omandis oleva kinnisasja osa üürile andmine (Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vladimir Svetile Tlv k 1900 06.12.2017
16 Lühike jalg 1 // 3 // Rüütli tn 2-9 korteriomandi 4897/12189 mõttelise osa müük Tlv k 1899 06.12.2017
17 Tüve tn 34 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas Tlv k 1898 06.12.2017
18 Tähesaju kvartali detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1897 06.12.2017
19 Kaupmehe tn 19, 21, 23 kruntide detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tlv k 1896 06.12.2017
20 Marsi tn 3 // 3a // 3b // Sammu tn 6 // 6a // 6b // Sõjakooli tn 12 // 12a // 12b // 12c kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas Tlv k 1895 06.12.2017

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt