|   Tagasi otsingusse

Leht: 6
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
101 Angerpisti tn 1 // 3 // 5 // Puju tn 2 // 4 kinnisasja osa üürile andmine (Ehitus ja Masinad AS) Tlv k 971 09.09.2020
102 Jaama tn 18 äriruumide üürile andmine (Nõmme Kultuurikeskus) Tlv k 970 09.09.2020
103 Asustamata munitsipaaleluruumi Õismäe tee 6-2 majutamiseks eraldamine Tlv k 969 09.09.2020
104 Detailplaneeringute menetluse lõpetamine Haabersti linnaosas Tlv k 968 09.09.2020
105 Punane tn 68, 68a, 68b, 70 ja 70a kruntide ning lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine Tlv k 967 09.09.2020
106 Järveotsa tee 14b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas Tlv k 966 09.09.2020
107 Sarruse tn 1 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 965 09.09.2020
108 Laine tn 30 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kristiine linnaosas Tlv k 964 09.09.2020
109 J. Köleri tn 1a ja L. Koidula tn 2 katastriüksuste piiride muutmisel sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 963 09.09.2020
110 Haraka tn 6a ja 6b katastriüksuste liitmine Kristiine linnaosas Tlv k 962 09.09.2020
111 Isiklike kasutusõiguste lõpetamine Tlv k 961 09.09.2020
112 Sõpruse pst 167a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinn, Siili tn 6 // 8 korteriühistu kasuks Tlv k 960 09.09.2020
113 Suurtüki tn 12 kinnisasja jagamine Tlv k 959 09.09.2020
114 Kalda tn 5 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine Tlv k 958 09.09.2020
115 Lääne tee 58 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 957 09.09.2020
116 Lääne tee 56 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 956 09.09.2020
117 Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine Tlv k 955 09.09.2020
118 Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine Tlv k 954 09.09.2020
119 Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi põhimäärus Tlv m 27 09.09.2020 21.09.2020 RT IV, 18.09.2020, 6
120 Tallinna Tondi Kooli põhimäärus Tlv m 25 09.09.2020 19.09.2020 RT IV, 16.09.2020, 12

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt