Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99207

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
101 Järveotsa tee 14b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas Tlv k 966 09.09.2020
102 Sarruse tn 1 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 965 09.09.2020
103 Laine tn 30 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kristiine linnaosas Tlv k 964 09.09.2020
104 J. Köleri tn 1a ja L. Koidula tn 2 katastriüksuste piiride muutmisel sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 963 09.09.2020
105 Haraka tn 6a ja 6b katastriüksuste liitmine Kristiine linnaosas Tlv k 962 09.09.2020
106 Isiklike kasutusõiguste lõpetamine Tlv k 961 09.09.2020
107 Sõpruse pst 167a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinn, Siili tn 6 // 8 korteriühistu kasuks Tlv k 960 09.09.2020
108 Suurtüki tn 12 kinnisasja jagamine Tlv k 959 09.09.2020
109 Kalda tn 5 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine Tlv k 958 09.09.2020
110 Lääne tee 58 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 957 09.09.2020
111 Lääne tee 56 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 956 09.09.2020
112 Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine Tlv k 955 09.09.2020
113 Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine Tlv k 954 09.09.2020
114 Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi põhimäärus Tlv m 27 09.09.2020 21.09.2020 RT IV, 18.09.2020, 6
115 Tallinna Tondi Kooli põhimäärus Tlv m 25 09.09.2020 19.09.2020 RT IV, 16.09.2020, 12
116 Liikluskorraldus 20. septembril 2020 toimuva autovaba päeva raames Tlv k 953 03.09.2020
117 Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas Tvk o 74 03.09.2020
118 Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas Tvk o 73 03.09.2020
119 Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "Roheline kiirtee - innovaatiline rohetaristu planeerimine (B.Green - Baltic Green Urban Infrastructure Planning)", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale Tvk o 72 03.09.2020
120 Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tvk o 71 03.09.2020

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt