Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99197

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
101 Lääne tee 56 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 956 09.09.2020
102 Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine Tlv k 955 09.09.2020
103 Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine Tlv k 954 09.09.2020
104 Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi põhimäärus Tlv m 27 09.09.2020 21.09.2020 RT IV, 18.09.2020, 6
105 Tallinna Tondi Kooli põhimäärus Tlv m 25 09.09.2020 19.09.2020 RT IV, 16.09.2020, 12
106 Liikluskorraldus 20. septembril 2020 toimuva autovaba päeva raames Tlv k 953 03.09.2020
107 Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas Tvk o 74 03.09.2020
108 Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas Tvk o 73 03.09.2020
109 Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "Roheline kiirtee - innovaatiline rohetaristu planeerimine (B.Green - Baltic Green Urban Infrastructure Planning)", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale Tvk o 72 03.09.2020
110 Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tvk o 71 03.09.2020
111 Sihtasutuse Lutreola lõpetamine Tvk o 70 03.09.2020
112 Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus lõpetamine Tvk o 69 03.09.2020
113 Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamine Tvk o 68 03.09.2020
114 Investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine ja volituste andmine linna finantsteenistusele Tvk o 67 03.09.2020
115 Audiitori määramine Tallinna linna 2020.-2022. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks Tvk o 66 03.09.2020
116 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 65 03.09.2020
117 Haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine Tvk o 64 03.09.2020
118 Liikluskorraldus 19. ja 20. septembril 2020 toimuva autovaba päeva raames Tlv k 952 02.09.2020
119 MTÜ-le Liikuv Eesti tänava ajutise sulgemise loa andmine ning liikluskorraldus Eesti ja Tallinna meistrivõistluste maratonis toimumise ajal Tlv k 951 02.09.2020
120 Tallinna liikluskomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 950 02.09.2020

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt