Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 93879

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine Tvk o 163 16.11.2017
2 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 162 16.11.2017
3 Õiguskomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 161 16.11.2017
4 Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 160 16.11.2017
5 Linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 159 16.11.2017
6 Linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 158 16.11.2017
7 Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 157 16.11.2017
8 Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 156 16.11.2017
9 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 155 16.11.2017
10 Nõmme linnaosas asuvate katastriüksuste sotsiaalmaa sihtotstarbe alaliigi määramine Tlv k 1760 15.11.2017
11 Haabersti linnaosas asuvate katastriüksuste aadresside ja sihtotstarvete korrastamine ning sotsiaalmaa alaliigi määramine Tlv k 1759 15.11.2017
12 Kesklinna paikkonnale nime määramine Tlv k 1758 15.11.2017
13 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Lõime tn 19-228/1) Tlv k 1756 15.11.2017
14 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Ankru tn 1-45) Tlv k 1755 15.11.2017
15 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (J. Vilmsi tn 52-86) Tlv k 1754 15.11.2017
16 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Uus-Sadama tn 16-30) Tlv k 1753 15.11.2017
17 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Punane tn 57-35) Tlv k 1752 15.11.2017
18 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Karjamaa tn 9-204, Karjamaa tn 11 korterid 6 ja 56) Tlv k 1751 15.11.2017
19 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Alasi tn 6-24, Hooldekodu tee 23-54, Maleva tn 2a-18, Männiku tee 98a-12, Sõpruse pst 5-56 ja Uus-Maleva tn 6-86) Tlv k 1750 15.11.2017
20 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 32-113, Akadeemia tee 34-86, E. Vilde tee 94 korterid 37 ja 89) Tlv k 1749 15.11.2017

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt