Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94980

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tänavanime määramine Kristiine linnaosas Tlv k 741 23.05.2018
2 Lembitu tn 10 ja Lembitu tn 12 katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Kesklinnas Tlv k 740 23.05.2018
3 Koogu tn 4 ja Koogu tn 4a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas Tlv k 739 23.05.2018
4 Kesa tn 2 // Mullamaa tn 5 katastriüksuse aadressi muutmine Põhja-Tallinnas Tlv k 738 23.05.2018
5 Ehitajate tee 91, Ehitajate tee 91a, Kadaka tee 141 ja Kadaka tee 143a katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Mustamäe linnaosas Tlv k 737 23.05.2018
6 Katastriüksuste aadresside korrastamine ja hoonetele unikaalaadresside määramine Mustamäe linnaosas Tlv k 736 23.05.2018
7 Arvamuse andmine Silikaltsiidi tn 21 ja Viljandi mnt 34a maade riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksustele sihtotstarvete ja aadresside määramine Tlv k 735 23.05.2018
8 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi kasuks Tlv k 734 23.05.2018
9 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Gaasienergia ASi kasuks Tlv k 733 23.05.2018
10 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Energiaturu Võrguehitus OÜ kasuks Tlv k 732 23.05.2018
11 Ehitajate tee 104 kinnisasjale ja seda koormavale hoonestusõigusele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 731 23.05.2018
12 Toome pst 12 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 730 23.05.2018
13 Kummeli tee 29 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 729 23.05.2018
14 Kummeli tee 21 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 728 23.05.2018
15 Endise kinnistu nr 66 maa mittetagastamine ning mittetagastatava maa eest kompensatsiooni määramine Tlv k 727 23.05.2018
16 Tallinna Linnavalitsuse 5. mai 2010 määruse nr 45 "Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise komisjoni moodustamine ja selle põhimäärus" kehtetuks tunnistamine Tlv m 24 23.05.2018 01.06.2018 RT IV, 29.05.2018, 37
17 Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas Tvk o 74 17.05.2018
18 Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 otsusega nr 266 kehtestatud "Pärnu mnt 453 ja sellega piirneva maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Teelise tn 24 maaüksuse (krundi positsioon 21) osas" Tvk o 73 17.05.2018
19 Tallinna Linnavolikogu 20. mai 1999 otsusega nr 121 kehtestatud "Kadaka pst 47-51 detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Kadaka pst 47, 49a ja 51 kinnistute osas Tvk o 72 17.05.2018
20 Tallinna Linnavalitsuse 26. novembri 2003 korraldusega nr 2753-k kehtestatud "Taara tn 12 kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Taara tn 12b kinnistu (krundi positsioon 03) osas Tvk o 71 17.05.2018

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt