Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95401

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Stereo Meedia OÜ) Tlv k 1127 08.08.2018
2 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Clear Channel Estonia OÜ) Tlv k 1126 08.08.2018
3 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 32-38 ja Uus-Maleva tn 6-31) Tlv k 1125 08.08.2018
4 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8a/1 korterid 4, 75, Raadiku tn 8b/1-13, Raadiku tn 8/2-32, Raadiku tn 8b/3-7) Tlv k 1124 08.08.2018
5 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8a/1-5, Raadiku tn 8/3 korterid 52, 94) Tlv k 1123 08.08.2018
6 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 24/4 korterid 201, 202, 205, 206, 209, 211, 212, 213, 216, 218, 219, 222, 224, 225, 227, 228, 230, 231, 232, 235, 236, 238, 239, 240, 243, 245, 247, 252, 257, 259, 260, 262, 265, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 283, 285, 286, 289, 294, 295, 296, 298, 299) Tlv k 1122 08.08.2018
7 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 24/4 korterid 121, 123, 126, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 161, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 192, 194, 195, 197, 198, 199) Tlv k 1121 08.08.2018
8 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/3 korterid 233, 243, 256, 260, Meeliku tn 22/4 korterid 275, 291, 297, Meeliku tn 22/5-311, Meeliku tn 24/1 korterid 18, 31, Meeliku tn 24/2 korterid 41, 64, 80, Meeliku tn 24/3 korterid 86, 109, Meeliku tn 24/4 korterid 220, 223, 306, Meeliku tn 24/5 korterid 326, 329, 337, 355, 358) Tlv k 1120 08.08.2018
9 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 24/4 korterid 300, 301, 304, 305, 307, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320) Tlv k 1119 08.08.2018
10 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Loode tn 12-4) Tlv k 1118 08.08.2018
11 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Hooldekodu tee 21-45, Kivimurru tn 12a-7, Maleva tn 2a-1, Uus-Maleva tn 6-9) Tlv k 1117 08.08.2018
12 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 48 korterid 5, 92) Tlv k 1116 08.08.2018
13 Tallinna linna omandis oleva Pikksilma tn 7 kinnisasja osa üürile andmine KMG Inseneriehituse AS-ile ja üürilepingu projekti heakskiitmine Tlv k 1115 08.08.2018
14 Tallinna linna omandis olevate Maleva tn 18 korteriomandite sulgemine, Maleva tn 18 kinnisasjale uue kinnistusregistri registriosa avamine ning volituste andmine Priit Pärtelpojale Tlv k 1114 08.08.2018
15 Detailplaneeringute menetluse lõpetamine Nõmme linnaosas Tlv k 1113 08.08.2018
16 Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas Tlv k 1112 08.08.2018
17 Siidisaba tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas Tlv k 1111 08.08.2018
18 Padu tn 7 ja Padu tn 7a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Nõmme linnaosas Tlv k 1110 08.08.2018
19 Mahla tn 16 ja Mahla tn 16a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Nõmme linnaosas Tlv k 1109 08.08.2018
20 Madara tn 5 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas Tlv k 1108 08.08.2018

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt